EU Projekt

EU Projekt tvrtka Bloom d.o.o. je uspješno provela pod nazivom „Certificiranje proizvoda tvrtke Bloom d.o.o.“, referentnog broja KK.03.2.1.12.0066.

Svrha projekta je provedbom navedenih projektnih aktivnosti osposobiti 10 proizvoda za prodaju na međunarodnim tržištima kroz aktivnosti ispitivanja, izrade formulacije i tehničke dokumentacije te certifikacije samih proizvoda. Ostvarenjem zacrtanih aktivnosti i ciljeva, poduzeće će podići svoje poslovne prihode za 35,1%, povećati svoje prihode od izvoza 30,1% te uložiti 28,65% vlastitih sredstava. Ostvarenjem ovih ciljeva, poduzeće će imati dovoljno operativnih i financijskih sredstava za daljnja ulaganja u dugotrajnu imovinu, tehnološku opremljenost i nova radna mjesta, čime doprinosi i razvoju lokalnog i nacionalnog gospodarstva.

Više informacija o EU Projekt:

Ukupna vrijednost projekta – 1.318.875,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 1.107.100,00 kn

Bespovratna sredstva – 941.035,00 kn

Privatni doprinos – 377.840,00 kn

Projekt je započeo 01. travnja 2020. te je u planu završiti sve aktivnosti 01. travnja 2021.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  • Povećanje prihoda od prodaje do 2023. za 35,1%
  • Povećanje prihoda od izvoza do 2023. za 30,1%
  • Certificirano 10 proizvoda do 2021.
  • Ostvaren nastup na minimalno 1 nova tržišta do 2023.
  • Povećan broj djelatnika za 2 dodatna do 2022.
  • Doprinos ostvarenju veće troškovne učinkovitosti

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Bloom d.o.o.

Kontakt osoba za više informacija: Marija Tomas, +385 98 9647 508, e-mail: [email protected]

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Eu projekt - znak za europske strukturne i investicijske fondove